Hypno van HypnoBirthing®

Wat bedoelen we met hypnose tijdens de zwangerschap? Hypnose is het creëren van een diepe ontspanning zodanig dat het ons de mogelijkheid geeft, zoals een zoomlens op een camera, om in te zoomen op overtuigingen, ervaringen, angsten en blokkades die op een bewust niveau onduidelijk zijn. Daardoor laten we datgene los wat een zachte, makkelijke en rustige geboorte in de weg staat. Tijdens die diepe ontspanning sta je open voor voor jou aanvaardbare suggesties. Je gaat maar zover mee in die suggestie dan je zelf wilt. We spreken daarom liever van zelfhypnose. Iedereen is al ‘in hypnose’ geweest. Denk maar aan de focus bij het lezen van een boek, waarbij je alles rondom jou vergeet. Of wanneer je ergens naartoe rijdt op automatische piloot, en er plots al bent. Of het zwaar worden van je lichaam vlak voordat je in slaap valt..