Kind en Gezin past flowchart “opvolgen van groei bij borstvoeding” aan

Sinds 2014 wordt binnen Kind en Gezin de groei van kinderen opgevolgd aan de hand van een groeimodule die met behulp van gekleurde kruisjes objectieve informatie geeft over de positie van het meetpunt op de curve en de evolutie sinds het vorige meetpunt. 

Aangezien kinderen die uitsluitend borstvoeding op vraag krijgen een ander groeipatroon volgen dan kinderen die kunstvoeding krijgen en de Vlaamse groeicurve gebaseerd is op overwegend meetgegevens van kinderen met kunstvoeding, werkte de groeimodule in sommige situaties onterechte verwijzingen in de hand of werden ouders soms onterecht gerustgesteld. 

Kind en Gezin heeft de flowchart voor het opvolgen van groei bij kinderen met borstvoeding* bijgevolg aangepast. Voortaan wordt bij deze kinderen niet gekeken naar de kleur van kruisjes, maar wel naar de evolutie in standaarddeviatie score (SDS). Voor een goed lopende borstvoeding verwachten we immers in de eerste 12 à 16 weken een stijgende SDS, gevolgd door een dalende SDS tot de leeftijd van 1 jaar, waarbij deze niet onder de SDS bij geboorte daalt. 

In afwachting van Vlaamse borstvoedingscurves, waarvoor momenteel een onderzoeksproject ingediend wordt, kan bij twijfel over de groei van kinderen met borstvoeding de WHO-curve ter ondersteuning gebruikt worden. Enkele voorbeelden van apps op basis van de WHO-curves zijn Growth  voor IOS en Child Growth Tracker, Growth Chart en Groeicurve voor Android. 

Het nauwgezet opvolgen van de groei biedt de opportuniteit om vroegtijdig het borstvoedingsmanagement bij te sturen en zo borstvoeding op langere termijn te vrijwaren. Wanneer, bij een goed lopende borstvoeding, de groei niet naar verwachting verloopt, wordt verwezen naar de behandelende arts om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.

Lees meer op de website van Kind en Gezin.